service

مقالات

ظرفیت واقعی چیلر

فرید اسکندری نیا

همانطور که در مقاله "انتخاب چیلر" ذکر شد، یکی از موارد مهم در انتخاب چیلر محاسبه بار واقعی چیلر است. در کاتالوگ های تجاری ظرفیت نامی چیلر ذکر می شود که در شرایط تعریف شده و با دقت ها و گاها تقریب های رو به بالا ذکر شده است و نمی توان ملاک عمل چیلر قرار گیرد.

ادامه مطلب

انتخاب چیلر

فرید اسکندری نیا

پس از انجام محاسبات و مشخص شدن بار برودتی مورد نیاز، کار انتخاب چیلر به پایان نرسیده است، بلکه این شروع کار است. متاسفانه بسیاری از مهندسین پس از رسیدن به این مرحله کار را تمام شده فرض کرده و صرفا بر اساس ظرفیت به دست آمده نزدیک ترین چیلر را از کاتالوگ مورد نظر خود انتخاب می‌کنند. هدف از این مطلب پرداختن به جزئیاتی است که در انتخاب چیلر پس از رسیدن به ظرفیت مورد نیاز موثر هستند.

ادامه مطلب