کلاس ها

 • گذری بر انتقال حرارت
 • اصول و مفاهیم اولیه
 • مراحل طراحی و محاسبات تهویه مطبوع
 • مشخصات و اطلاعات مربوط به شرایط آب و هوایی
 • مشخصات و اطلاعات مربوط به فضاها
 • اطلاعات مربوط به سیستم های تهویه مطبوع
 • وارد کردن مشخصات سیستم های تهویه مطبوع
 • شبیه سازی سیستم ها درنرم افزار
 • تحلیل و بررسی نتایج
 • سایکرومتریک
 • محاسبه بارهای گرمایش
 • عایق و عایق کاری
 • معرفی تجهیزات گرمایش
 • طرح شبکه لوله کشی در تاسیسات و طراحی منابع انبساط
 • انواع یونیت هیترهاو نکات اجرای مربوطه
 • محاسبه دیگ و مشعل و نکات اجرای
 • انواع دیگهای مورد نیاز در سیستم های گرمایش و دیگ های بخار
 • سایز زنی دود کش و نکات اجرای مربوط به دودکش
 • محاسبه آب گرم مصرفی و سایز زنی لوله ها ی آب گرم در گردش
 • انواع پمپ موتورخانه و نکات اجرایی و محاسبات سریع پمپ ها
 • حرارت مرکزی با هوای گرم
 • محاسبه هوا ساز
 • محاسبات کانال و نکات اجرای کانال کشی
 • سایکرومتریک کاربردی
 • انواع تجهیزات در سایکرومتریک
 • محاسبه بارهای سرمایش
 • محاسبه کولرهای آبی
 • آشنایی با چیلرها و روشهای انتخاب آنها

برای دانلود برنامه کلاس ها اینجا کلیک کنید.

در صورت تمایل به شرکت در کلاس ها با شماره 021٤٤٩٧٦٨٤٣ تماس بگیرید.