دیگ های چگالشی

دیگ چگالشی

اگر به دنبال دیگ با راندمان بالا می­گردید دیگ­های چگالشی بهترین انتخاب هستند. زیرا در دیگ­های چگالشی از انرژی گرمایی ناشی از محصولات احتراق بیشترین استفاده می­گردد.

دیگ­های غیرچگالشی چگونه کار می­کنند؟

در دیگ­های سنتی معمول از گرمای تولید شده ناشی از سوختن سوخت ‏‏(گاز طبیعی یا گاز مایع) جهت گرم کردن آب ورودی به دیگ استفاده می­گردد. وقتی گاز طبیعی می­سوزد یک واکنش شیمیایی اتفاق می­افتد که همراه با تولید گرما است. در محصولات احتراق مقداری بخار آب و گاز دی­اکسیدکربن نیز وجود دارد، این گازهای داغ توسط دودکش به فضای بیرون منتقل می­شوند در نتیجه بخش زیادی از انرژی گرمایی تولید شده توسط محصولات احتراق به شکل دود و از طریق دودکش هدر می­رود. دیگ­های سنتی معمول در بازار دارای راندمان 70% تا 80% هستند.

دیگ چگالشی چگونه کار می­کند؟

در دیگ­های چگالشی از گرمای محصولات احتراق خروجی از دودکش جهت گرم کردن آب ورودی به دیگ استفاده می‌‌‌­شود به این ترتیب که محصولات احتراق قبل از خروج از دودکش از روی مبدل حرارتی عبور پیدا کرده و از انرژی گرمایی آنها جهت گرم کردن آب برگشت به سیستم ‏‏(به عنوان مثال آب برگشت رادیاتورها، فنکویل­ها و ...) استفاده می­گردد. همانطور که توضیح داده شد در محصولات احتراق مقداری بخار آب و گاز دی­اکسیدکربن وجود دارد، بخار آب ضمن گرم کردن آب برگشت به دیگ سرد شده و کندانس می­کند. در صورت ترکیب آب و گاز دی­اکسیدکربن ترکیب حاصله اسیدی است به همین دلیل در دیگ های چگالشی یک لوله پلیمری مقاوم به خوردگی جهت تخلیه آب کندانس در نظر گرفته می­شود همچنین دودکش باید از جنس  مواد مقاوم در برابر اسید مانند UPVC یا PPS باشد. دیگ های چگالشی دارای راندمان بالای 90% هستند به این ترتیب با کاهش مصرف سوخت علاوه برصرفه اقتصادی منجر به آلودگی کمتر محیط زیست نیز می­گردند.

 

شماتیک دیگ چگالشی

شماتیک دیگ چگالشی

 

جدول مقایسه مقدار CO2 تولیدی در دیگ­های سنتی و دیگ چگالشی

مقایسه دی اکسید کربن تولیدی پکیج چگالشی با پکیج سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

جدیدترین مطالب