ظرفیت واقعی چیلر

ظرفیت واقعی چیلر

مقدمه

همانطور که در مقاله "انتخاب چیلر" ذکر شد، یکی از موارد مهم در انتخاب چیلر محاسبه بار واقعی چیلر است. در کاتالوگ های تجاری ظرفیت نامی چیلر ذکر می شود که در شرایط تعریف شده و با دقت ها و گاها تقریب های رو به بالا ذکر شده است و نمی توان ملاک عمل چیلر قرار گیرد.

ظرفیت نامی

ظرفیت چیلر به شرایط محل نصب بستگی دارد. شکل زیر عملکرد یک چیلر را در نمودار T-S، به طور شماتیک نشان می دهد.

t-s diagram

در این نمودار سطح زیر خط 1-4 برودت ایجاد شده در اواپراتور و سطح زیر خط 2-3 حرارت دفع شده در کندانسور است. اختلاف این دو که سطح بین خطوط است نشان دهنده کار کمپرسور است. با توجه به شکل نمودار مشخص است در صورت بالا رفتن دما، و بالا تر رفتن نقطه 3 برروی خط اشباع، با توجه به شیب خط 3-4، سطح زیر خط 1-4 کم تر می شود. بنابر این با افزایش دما برودت ایجاد شده که همان ظرفیت دستگاه است، کاهش می یابد. کاهش ظرفیت با کاهش دمای اواپراتور نیز اتفاق می افتد که با تحیلیل مشابه از نمودار قابل برداشت است.

از طرفی در چیلرهای هوا خنک، اگر ارتفاع از سطح دریای محل نصب چیلر افزایش یابد، هوای درگردش دور کندانسور رقیق تر شده و ارزش حرارتی کمتری خواهد داشت. بنابراین اثری مانند افزایش دمای محیط خواهد داشت.

در صورت تغییر مایع سرد شونده در اواپراتور نیز به دلیل تغییر در ظرفیت حرارتی و به دنبال آن دمای مبرد در اواپراتور ظرفیت دستگاه تغییر می کند.

بنابراین باید برای تهیه جداول ظرفیت چیلر، و مقایسه چیلرها معیار و خط کش مشخصی تعیین شود. این معیار توسط استانداردهایی مانند یوروونت ‏‏‏(EUROVENT)، ISIRI و AHRI مشخص شده اند. در همه این استاندارد ها معیار تعیین ظرفیت برای چیلر هواخنک، دمای محیط 35 درجه سانتی گراد، دمای اب ورودی به اواپراتور 12 درجه سانتی گراد، ارتفاع از سطح دریای صفر و سیال آب برای اواپراتور به عنوان شرایط استاندارد تعریف شده است. به ظرفیت محاسبه شده در این شرایط ظرفیت نامی گفته می شود.

لازم به ذکر است چیلرهایی که در آزمایشگاه های مربوط به موسسات فوق تست می شوند، مجاز به داشتن درصدی خطا مطابق به قوانین موسسه مربوطه هستند. به عنوان مثال چیلری که تاییدیه یوروونت ‏‏‏(EUROVENT) دارد می تواند 5 درصد خطا در ظرفیت نامی اعلامی داشته باشد. این خطا در EN14511 ، دوازده درصد است. بنابراین با توجه به این که چیلر چه تاییدیه هایی را کسب کرده است می توان از دقت اطلاعات اعلامی توسط سازنده مطلع شد. متاسفانه بسیاری از تولیدات داخلی هیچ یک از تاییدیه های خارجی را اخذ نمی کنند. این درحالی است که متاسفانه مرجع داخلی نیز جهت تست و ارائه تاییدیه های لازم در وسایل سرمایشی وجود ندارد. بنابراین عدم قطعیت زیادری در اطلاعات اعلامی سازندگانی که این تاییدیه ها را ندارند وجود دارد.

بنابراین ظرفیتی که در کاتالوگ های تجاری قید شده است ظرفیت در شرایط استاندارد است و بسته به استاندارد اخذ شده، می تواند درصدی خطا از شرایط تست داشته باشد.

ظرفیت واقعی:

همانطور در بخش قبل گفته شد، ظرفیت چیلر و یا هر سیکل تبرید دیگری به شرایط محل نصب بستگی دارد، بنابراین جهت انتخاب صحیح دستگاه باید اطمینان حاصل کرد چیلر در شرایط پروژه برودت مورد نیاز را ایجاد می کند.

در کاتالوگ فنی شرکت های معتبر، ضرایب اصلاح برای بدست آوردن ظرفیت و مصرف برق دستگاه در شرایطی غیر از شرایط استاندارد آورده شده است. به عنوان مثال نمودار زیر توسط فرولی ‏‏‏(FERROLI) جهت اصلاح بار مینی چیلرهای این شرکت در دماهای مختلف ارائه شده است.

ضرایب اصلاح مینی چیلرهای فرولی

بسیاری از شرکت ها، جهت سهولت کار مشاورین، این ضرایب را در قالب نرم افزار در اختیار مشاورین قرار می دهند. که با وارد کردن شرایط پروژه می توان در خروجی نرم افزار شرایط کارکرد چیلر را مشاهده کرد.

به عنوان مثال شکل زیر ورودی نرم افزار انتخاب چیلر هایتما ‏‏‏(HITEMA) را نشان می دهد که برای اصلاح ظرفیت در شرایط کاری مختلف به کار می رود.

نرم افزار هایتما

پس از محاسبه ظرفیت واقعی چیلر در شرایط پروژه، می توان با خیال راحت نسبت به انتخاب ظرفیت چیلر اقدام کرد. 

 جهت دریافت کاتالوگ های فنی محصولات ایرسا می توانید درخواست خود را به شرکت ایمیل فرمایید.

البته همان طور که در مقاله مربوط به  "انتخاب چیلر" ذکر شد، غیر از ظرفیت چیلر، باید محدوده عملکرد چیلر، سطح صدا و شرایط نصب را نیز در نظر گرفت. این موارد نیز در مقالات بعدی به تفصیل توضیح داده می شود.

جدیدترین مطالب